Jin Kuramoto Studio

Link to the actual website: http://www.jinkuramoto.com/

What do you think?